cblacp
 • Droit d'entrée 'PRIVILEGE' Ce droit s'élève à 400 EUR, ce qui me permettra, dès son paiement, de bénéficier des services, informations, publications, invitations aux manifestations et aux missions commerciales de la CBL-ACP
  500 € (for companies with less than 5 employees + subsidiaries of a Group already member of the CBL-ACP at 1.200 EUR)
  700 € (for S.M.E. between 5 and 100 people)
  1 200 € (for companies with more than 100 employees)

  Select a Payment Method

  No payment methods are available for the selected subscription plan.

Wordt lid van de CBL-ACP

Als lid krijgt U op regelmatige basis:

 • Onze uitnodigingen voor evenementen(seminaries, ontbijt-conferenties, informatie-sessies, rondetafelgesprekken, …) en voor handelsmissies hetzij in België, hetzij in het buitenland
 • Onze wekelijkse nieuwsbrief met artikels en informatie over aanbiedingen, geplande projecten, nieuwe reglementering en incentives in voege gebracht door de ACP-landen, internationale evenementen …
 • Onze analyse in ons driemaandelijks magazine “Perspectives”
 • Onze Handelsgids.

Uw bedrijf wordt opgenomen in ons magazine, directory en website www.cblacp.be.

U profiteert van de hulp van onze bestuurders, adviseurs, afdelingshoofden gevestigd in België en onze Permanente Vertegenwoordigers gevestigd in ACS-landen.

Procedure

 1. Ik word lid van de CBL-ACP à rato van 400 EURO; dit lidgeld bezorgt me het statuut van “geprivilegieerd lid” waarmee ik – vanaf betaling – gedurende 1 jaar toegang krijg tot de diensten, de informatie, en de publicaties uitgaande van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel, Nijverheid en Landbouw voor Afrika, de Caraïben en de Pacific; en waarmee ik tevens uitgenodigd zal worden voor de meetings en de handelsmissies van de Kamer.

  ING IBAN: BE97 3101 3725 1349

  BIC: BBRUBEBB

  BNP PARIBAS FORTIS IBAN: BE45 0015 0214 1289

  BIC: GEBABEBB

 2. Na een proefperiode van 1 jaar kan ik “effectief lid” worden van de CBL-ACP door jaarlijks 1 van de volgende bedragen te betalen:

€ 1 200  per jaar voor firma’s die meer dan 100 personeelsleden tewerkstellen
€ 700 voor KMO’s die tussen 5 en 100 personeelsleden tewerkstellen
€ 500  voor firma’s die minder dan 5 personen tewerkstellen (of voor een filiaal van een entiteit die reeds lid is van CBL-ACP)

Andere opties voor specifieke categorieën:

€ 400 (NGO’s en VZW’s)
€ 200 (start-ups en beperkt tot 2 opéénvolgende jaren)
€ 100 (fysieke personen met een btw-nummer of ondernemingsnummer)
€ 75 (fysieke personen en enkel en alleen als steunend lid zonder stem of mogelijkheid om bestuurder te worden.)


* De vermelde bedragen worden jaarlijks op 1 januari herzien.

Inschrijvingsformulier

- - -

Ik wens als firma toe te treden onder het statuut van ‘Privilege lid’ voor een bedrag van 400 EUR(1 jaar geldig).
Na betaling kunt u genieten van onze diverse diensten o.a. ontvangt u informaties over onze activiteiten, publicaties, een wekelijkse digitale nieuwsbrief, onze trimestriële magazine, info over onze economische zendingen en diverse hoogstaande evenementen (lunch conferenties, seminaries e.a.)

Soort bedrijf :
Firma die meer dan 100 personeelsleden tewerkstellen
KMO die tussen 5 en 100 personeelsleden tewerkstellen
Firma die minder dan 5 personen tewerkstellen (of voor een filiaal van een entiteit die reeds lid is van CBL-ACP)

NGO’s en VZW’s
Start-ups en beperkt tot 2 opéénvolgende jaren
Fysieke personen met een btw-nummer of ondernemingsnummer
Fysieke personen en enkel en alleen als steunend lid zonder stem of mogelijkheid om bestuurder te worden

(*) Verplichte velden