cblacp

Wijze van betaling

Als u zich handmatig wilt inschrijven, betaal dan uw lidmaatschapsgeld volgens deze bankgegevens:

ING IBAN: BE97 3101 3725 1349

BIC: BBRUBEBB

BNP PARIBAS FORTIS IBAN: BE45 0015 0214 1289

BIC: GEBABEBB

Anders wordt u doorgestuurd naar Paypal.

De voordelen van het lidmaatschap:

Als lid krijgt U op regelmatige basis:
Onze uitnodigingen voor evenementen(seminaries, ontbijt-conferenties, informatie-sessies, rondetafelgesprekken, …) en voor handelsmissies hetzij in België, hetzij in het buitenland
Onze wekelijkse nieuwsbrief met artikels en informatie over aanbiedingen, geplande projecten, nieuwe reglementering en incentives in voege gebracht door de ACP-landen, internationale evenementen …
Onze analyse in ons driemaandelijks magazine “Perspectives”
Onze Handelsgids.
Uw bedrijf wordt opgenomen in ons magazine, directory en website www.cblacp.be.
U profiteert van de hulp van onze bestuurders, adviseurs, afdelingshoofden gevestigd in België en onze Permanente Vertegenwoordigers gevestigd in ACS-landen.

Procedure

Ik word lid van de CBL-ACP à rato van 400 EURO; dit lidgeld bezorgt me het statuut van “geprivilegieerd lid” waarmee ik – vanaf betaling – gedurende 1 jaar toegang krijg tot de diensten, de informatie, en de publicaties uitgaande van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel, Nijverheid en Landbouw voor Afrika, de Caraïben en de Pacific; en waarmee ik tevens uitgenodigd zal worden voor de meetings en de handelsmissies van de Kamer.
ING IBAN: BE97 3101 3725 1349
BIC: BBRUBEBB
BNP PARIBAS FORTIS IBAN: BE45 0015 0214 1289
BIC: GEBABEBB
Na een proefperiode van 1 jaar kan ik “effectief lid” worden van de CBL-ACP door jaarlijks 1 van de volgende bedragen te betalen:
€ 1 200  per jaar voor firma’s die meer dan 100 personeelsleden tewerkstellen
€ 700 voor KMO’s die tussen 5 en 100 personeelsleden tewerkstellen
€ 500  voor firma’s die minder dan 5 personen tewerkstellen (of voor een filiaal van een entiteit die reeds lid is van CBL-ACP)
Andere opties voor specifieke categorieën:
€ 400 (NGO’s en VZW’s)
€ 200 (start-ups met bewijsstukken en beperkt tot 2 opéénvolgende jaren)
€ 100 (op verzoek en niet van toepassing voor firma’s : enkel voor fysieke personen met een btw-nummer of ondernemingsnummer)
€ 75 (fysieke personen en enkel en alleen als steunend lid zonder stem of mogelijkheid om bestuurder te worden en met beperkte toegang tot de informatie bestemd voor de leden)
* De vermelde bedragen worden jaarlijks op 1 januari herzien.

TO BECOME A MEMBER PLEASE COMPLETE THESE TWO FORMS BELOW 

(*) Mandatory fields

 • Only for individuals without a VAT number and access limited to Services offered to members
  Individuals with VAT number
  Partner member of the CBL-ACP. Unlimited membership
  Droit d'entrée 'PRIVILEGE' Ce droit s'élève à 400 EUR, ce qui me permettra, dès son paiement, de bénéficier des services, informations, publications, invitations aux manifestations et aux missions commerciales de la CBL-ACP
  500 € (for companies with less than 5 employees + subsidiaries of a Group already member of the CBL-ACP at 1.200 EUR)
  700 € (for S.M.E. between 5 and 100 people)
  1 200 € (for companies with more than 100 employees)

  Select a Payment Method

  No payment methods are available for the selected subscription plan.