cblacp

Bâteaux

Bâtiment - Travaux

Avion

logo cbl-acp

De CBL-ACP, gesticht in 1964, is ervan overtuigd dat de ontwikkeling van de landen van Afrika, de Caraïben en de Pacific mede mogelijk zal gemaakt worden dankzij investeringen en de handel tussen private ondernemingen. De Kamer neemt zich dan ook voor het economische en commerciële verkeer tussen België en het Groothertogdom Luxemburg enerzijds en Afrika (Noord-Afrika inbegrepen), de Caraïben en de Pacific anderzijds te faciliteren en te stimuleren.

De objectieven van de CBL-ACP zijn de volgende:

  • de ontwikkeling van de relaties tussen België/Luxemburg en de landen van Afrika, de Caraïben en de Pacific op het gebied van industriële, technologische, commerciële, landbouwkundige en culturele uitwisseling;
  • hulp en ondersteuning beiden aan al wie in België/Luxemburg interesse heeft in de landen van Afrika, de Caraïben en de Pacific, en omgekeerd.

Met een aanwezigheid in meer dan 25 landen biedt de CBL-ACP een netwerk aan van lokale vertegenwoordigers uit de private sector, om behulpzaam te zijn met de prospectie, de promotie en de begeleiding op het terrein inzake internationale samenwerkingsprojecten.

In Brussel staan 25 bilaterale secties paraat om partnerships te “boosten”. Elk jaar werkt de CBL-ACP samen met de regionale promotie agentschappen voor de export en investeringen om binnen- en buitenlandse handelsmissies te organiseren. De Kamer ontvangt buitenlandse delegaties van hoog niveau en vergemakkelijkt zo het contact tussen Europese actoren en vertegenwoordigers van de publieke en private sectoren uit de ACP-landen. De CBL-ACP vertegenwoordigt de Belgische private sector en neemt op het Belgo-Luxemburgs niveau actief deel aan het tot stand brengen van potentiële en efficiënte samenwerkingsakkoorden, die een win-win situatie opleveren voor alle betrokken partijen.

De CBL-ACP handelt in nauwe samenwerking met de drie regionale agentschappen ter promotie van de export en investeringen, om U te adviseren en te helpen in uw expansie naar het buitenland: “l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers” (AWEX), “Brussels Invest Export” (BIE) en “Flanders Investment and Trade” (FIT).

Wordt lid!

  • Onze uitnodigingen voor evenementen(seminaries, ontbijt-conferenties, informatie-sessies, rondetafelgesprekken, …) en voor handelsmissies hetzij in België, hetzij in het buitenland
  • Onze wekelijkse nieuwsbrief met artikels en informatie over aanbiedingen, geplande projecten, nieuwe reglementering en incentives in voege gebracht door de ACP-landen, internationale evenementen …
  • Onze analyse in ons driemaandelijks magazine “Perspectives”

Onze Handelsgids. Elke trimester publiceren we een magazine met volledige dossiers over de ACP-landen (Noord-Afrika, Sub-Sahara Afrika, de Caraïben en de Pacific) en hun economische prioriteiten, met algemene informatie, en nieuws over de activiteiten van de Kamer.

Uw bedrijf zal worden voorgesteld in ons magazine, in onze handelsgids en op onze website www.cbl-acp.be. U zal assistentie genieten van onze bestuurders, raadslieden, afdelingshoofden in België en van onze permanent gedelegeerden in de ACP-landen.

Latest News

Join us for our new initiative

Call For Expression of Interest & Be part of our health team.

The current pandemic has demonstrated the limits and the needs for development of the health system in Africa. Its organization, but also its infrastructures,...

Carte Blanche d'un jeune administrateur

  Notre Chambre CBL-ACP ne connaît rien de comparable en Belgique. Certes il existe de nombreux organismes qui traitent avec l’Afrique mais ils partent tous d’initiative à dessein politique...

Jean Van Wetter (Enabel) : “Je dis aux entreprises belges : venez investir en Afrique...

https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/jean-van-wetter-enabel-je-dis-aux-entreprises-belges-venez-investir-en-afrique-5de131989978e272f942ad1f

The annual Event from CBL-ACP “The Serendipity Party” 14 May 2019

https://www.youtube.com/watch?v=4qpTOx0c4NU&feature=youtu.be

Berichten, Evenementen en Zendingen

 

De CBL-ACP meldt u met spijt dat een actief lid en grote kenner van Congo, Meester Bernard Remiche, is overleden. 

Hij was advocaat bij het Hof van Beroep van Brussel, universiteitsprofessor (UCL,Nice, Coïmbra, Buenos Aires…) en gespecialiseerd in het economisch recht en de intellectuele eigendom.
De CBL-ACP betuigt haar diepste medeleven aan de leden van de familie Remiche.

—————————–

Ons team en ons kantoor blijven actief en toegankelijk in deze periode van versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus en tevens  telefonisch bereikbaar op het nummer :   + 32 2 512 99 50.
Indien u echter een persoonlijk contact wenst met één van onze medewerkers dan dient dit wel te gebeuren op afspraak en dient u op voorhand een mail te sturen naar: info@cbl-acp.be of didier.verhelst@cbl-acp.be.

Op deze manier kunnen wij dan ook de nodige voorbereidingen treffen om u onder veilige omstandigheden te kunnen ontvangen.
Wij danken u voor uw begrip en medewerking. Zorg goed voor elkaar, zorg goed voor jezelf en tot binnenkort.

Het CBL-ACP team.

De CBL-ACP magazine

Er verschijnt een driemaandelijks tijdschrift met volledige verslagen over de ACP-landen  (Noord Afrika, Afrika ten zuiden van de Sahara, de Caraïben en de Stille Oceaan gebieden inbegrepen) en hun economische prioriteiten, met algemene informatie en nieuws over de activiteiten van CBL-ACP