cblacp

Bâteaux

Bâtiment - Travaux

Avion

logo cbl-acp

De CBL-ACP, gesticht in 1964, is ervan overtuigd dat de ontwikkeling van de landen van Afrika, de Caraïben en de Pacific mede mogelijk zal gemaakt worden dankzij investeringen en de handel tussen private ondernemingen. De Kamer neemt zich dan ook voor het economische en commerciële verkeer tussen België en het Groothertogdom Luxemburg enerzijds en Afrika (Noord-Afrika inbegrepen), de Caraïben en de Pacific anderzijds te faciliteren en te stimuleren.

De objectieven van de CBL-ACP zijn de volgende:

  • de ontwikkeling van de relaties tussen België/Luxemburg en de landen van Afrika, de Caraïben en de Pacific op het gebied van industriële, technologische, commerciële, landbouwkundige en culturele uitwisseling;
  • hulp en ondersteuning beiden aan al wie in België/Luxemburg interesse heeft in de landen van Afrika, de Caraïben en de Pacific, en omgekeerd.

Met een aanwezigheid in meer dan 25 landen biedt de CBL-ACP een netwerk aan van lokale vertegenwoordigers uit de private sector, om behulpzaam te zijn met de prospectie, de promotie en de begeleiding op het terrein inzake internationale samenwerkingsprojecten.

In Brussel staan 25 bilaterale secties paraat om partnerships te “boosten”. Elk jaar werkt de CBL-ACP samen met de regionale promotie agentschappen voor de export en investeringen om binnen- en buitenlandse handelsmissies te organiseren. De Kamer ontvangt buitenlandse delegaties van hoog niveau en vergemakkelijkt zo het contact tussen Europese actoren en vertegenwoordigers van de publieke en private sectoren uit de ACP-landen. De CBL-ACP vertegenwoordigt de Belgische private sector en neemt op het Belgo-Luxemburgs niveau actief deel aan het tot stand brengen van potentiële en efficiënte samenwerkingsakkoorden, die een win-win situatie opleveren voor alle betrokken partijen.

De CBL-ACP handelt in nauwe samenwerking met de drie regionale agentschappen ter promotie van de export en investeringen, om U te adviseren en te helpen in uw expansie naar het buitenland: “l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers” (AWEX), “Brussels Invest Export” (BIE) en “Flanders Investment and Trade” (FIT).

Wordt lid!

  • Onze uitnodigingen voor evenementen(seminaries, ontbijt-conferenties, informatie-sessies, rondetafelgesprekken, …) en voor handelsmissies hetzij in België, hetzij in het buitenland
  • Onze wekelijkse nieuwsbrief met artikels en informatie over aanbiedingen, geplande projecten, nieuwe reglementering en incentives in voege gebracht door de ACP-landen, internationale evenementen …
  • Onze analyse in ons driemaandelijks magazine “Perspectives”

Onze Handelsgids. Elke trimester publiceren we een magazine met volledige dossiers over de ACP-landen (Noord-Afrika, Sub-Sahara Afrika, de Caraïben en de Pacific) en hun economische prioriteiten, met algemene informatie, en nieuws over de activiteiten van de Kamer.

Uw bedrijf zal worden voorgesteld in ons magazine, in onze handelsgids en op onze website www.cbl-acp.be. U zal assistentie genieten van onze bestuurders, raadslieden, afdelingshoofden in België en van onze permanent gedelegeerden in de ACP-landen.

Berichten, Evenementen en Zendingen

Ook tijdens deze Coronavirus-crisis blijven wij ten dienste staan van onze leden! Om onze medewerkers en leden gezond te houden hebben we echter thuiswerk aangeraden.

Al onze geplande events, meetings en netwerkactiviteiten, tussen nu en 5 april, zijn uitgesteld naar een latere datum of geannuleerd.

Onze medewerkers blijven wel bereikbaar via de volgende contactpunten:

Telefonisch: +32 2 512 99 50

Email: info@cbl-acp.be of didier.verhelst@cbl-acp.be

Wij danken u voor uw begrip en medewerking. Zorg goed voor elkaar, zorg goed voor jezelf en tot binnenkort.

Het CBL-ACP team.

De CBL-ACP magazine

Er verschijnt een driemaandelijks tijdschrift met volledige verslagen over de ACP-landen  (Noord Afrika, Afrika ten zuiden van de Sahara, de Caraïben en de Stille Oceaan gebieden inbegrepen) en hun economische prioriteiten, met algemene informatie en nieuws over de activiteiten van CBL-ACP