Wordt lid van de CBL-ACP

Als lid krijgt U op regelmatige basis:

 • Onze uitnodigingen voor evenementen(seminaries, ontbijt-conferenties, informatie-sessies, rondetafelgesprekken, …) en voor handelsmissies hetzij in België, hetzij in het buitenland
 • Onze wekelijkse nieuwsbrief met artikels en informatie over aanbiedingen, geplande projecten, nieuwe reglementering en incentives in voege gebracht door de ACP-landen, internationale evenementen …
 • Onze analyse in ons driemaandelijks magazine “Perspectives”
 • Onze Handelsgids.

Uw bedrijf wordt opgenomen in ons magazine, directory en website www.cblacp.be.

U profiteert van de hulp van onze bestuurders, adviseurs, afdelingshoofden gevestigd in België en onze Permanente Vertegenwoordigers gevestigd in ACS-landen.

Procedure

 1. Ik word lid van de CBL-ACP à rato van 400 EURO; dit lidgeld bezorgt me het statuut van “geprivilegieerd lid” waarmee ik – vanaf betaling – gedurende 1 jaar toegang krijg tot de diensten, de informatie, en de publicaties uitgaande van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel, Nijverheid en Landbouw voor Afrika, de Caraïben en de Pacific; en waarmee ik tevens uitgenodigd zal worden voor de meetings en de handelsmissies van de Kamer.

  ING IBAN: BE97 3101 3725 1349

  BIC: BBRUBEBB

  BNP PARIBAS FORTIS IBAN: BE45 0015 0214 1289

  BIC: GEBABEBB

 2. Na een proefperiode van 1 jaar kan ik “effectief lid” worden van de CBL-ACP door jaarlijks 1 van de volgende bedragen te betalen:

1.150 € (voor bedrijven met 100 werknemers of meer)
660 € (voor KMO’s met een personeelsbestand van 5 tot 100)
450 € (voor particulieren, bedrijven met minder dan 5 werknemers, en dochterondernemingen van bedrijven, die al lidgeld ten bedrage van 1.150 € betalen)


* De vermelde bedragen worden jaarlijks op 1 januari herzien.

Inschrijvingsformulier

(*) Verplichte velden